×

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Podmínky použití
Vítejte na poskytování služeb vám s výhradou oznámení, podmínek a podmínek stanovených v této dohodě.Kromě toho budete dodržovat pravidla, pravidla, pravidla, pravidla, podmínky a podmínky, které se na tyto služby vztahují, než je použijete. vyhrazuje si právo kdykoli změnit tyto Stránky a podmínky.

Před pokračováním si prosím přečtěte tuto dohodu, protože přístup na stránky, prohlížení, nebo jiné použití stránky značí vaši dohodu se všemi podmínkami v této dohodě.

Nesmíte prostřednictvím těchto stránek nahrávat, distribuovat nebo jinak zveřejňovat jakýkoli obsah, informace nebo jiný materiál, který (a) obsahuje chyby, viry, červy, padací dveře, trojské koně nebo jiné škodlivé kódy nebo vlastnosti; b) je urážlivý, ohrožující, pomlouvačný, obscénní, nemravný, pornografický, diskriminační,nebo může vést k jakékoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle jakýchkoli zákonů, které se mohou použít, nebo c) porušuje nebo porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, ochranné známky služeb, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva kterékoli osoby.vám může poskytnout identifikaci účtu a heslo, které vám umožní přístup k některým částem těchto stránek a jejich používání.Pokaždé, když používáte heslo nebo identifikaci, máte za to, že máte oprávnění k přístupu na stránku a k její použití způsobem v souladu s podmínkami této dohody, a nemá žádnou povinnost zkoumat zdroj takového přístupu nebo použití Stránky.

Přijetím těchto Podmínek použití prostřednictvím vašeho používání Stránek potvrzujete, že jste o 18-ti let starší nebo starší.Pokud jste mladší osmnácti let, použijte prosím tyto Stránky pouze pod dohledem rodičovského nebo právního zástupce.S výhradou podmínek této dohody vám tímto uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřevoditelnou a nevýhradnou licenci na přístup na Stránky a jejich používání pouze za účelem nákupu a nikoli pro obchodní použit í nebo použití jménem třetí strany, s výjimkou případů, kdy to výslovně povolujev předstihu.Jakékoliv porušení této dohody povede k okamžitému zrušení licence udělené v tomto odstavci bez oznámení vám.

Není-li to výslovně povoleno na předem jsou všechny materiály, včetně obrázků, textu, ilustrací, vzorů, ikon, fotografií, programů, hudebních klipů nebo stahování, videoklipů a písemných a jiných materiálů, které jsou součástí tohoto webu (společně, obsah) určeny výhradně pro osobní, nekomerční použití.Nesmíte využívat žádné obchodní využití informací poskytnutých na Stránce ani využívat Stránek ve prospěch jiného podniku. Vanbsp; vyhrazuje si právo odmítnout služby, ukončit účty a/nebo zrušit objednávky podle svého uvážení, včetně, bez omezení,pokud se domnívá, že chování zákazníka porušuje platné právní předpisy nebo je škodlivé pro zájmy společnosti EverMarker 8217;Nesmíte reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, prodávat, pronajmout, přenášet, vytvářet odvozené práce z, překládat, upravovat, reverzní in ženýr, rozebírat, dekompilovat nebo jinak využívat tuto Stránku nebo jakoukoli jeho část, pokud to není výslovně povoleno písemně.

Budete výhradně zodpovědní za veškerý přístup k této stránce a její používání každým, kdo bude používat heslo a identifikaci.Zda je tento přístup k této stránce, která je vám původně přiřazena, či nikoli, skutečně autorizován vámi, včetně bez omezení všech komunikací a přenosů a všech závazků (včetně bez omezení finančních závazků) vzniklých prostřednictvím takového přístupu nebo použití.Jste výhradně zodpovědný za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace, které vám byly přiděleny.Okamžitě informujete o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo identifikace nebo jakéhokoli jiného porušení nebo hrozícího porušení bezpečnosti těchto stránek.